​ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​

​ឈ្មោះ​    ​    ​         នី​ខេ​ម ខូ​អិល​ធី​ឌី​
​អាស័យដ្ឋាន​៖    ផ្ទះ​លេខ ៣៥E, ផ្លូវ ៤៥៦, សង្កាត់ ទួល​ទំពូង​ទី​២, ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ​
​លេខ​ទំនាក់ទំនង​៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៦៧ ៧៧៥
​អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖              info@nicamkh.com
​គេហទំព័រ​៖          www.nicamkh.com
​ប្រធាន​៖              លោក បុល វ៉ាន់​នៀត​
​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​បង្កើត​៖ ១៩ សីហា ២០១៥

​អាជ្ញាប័ណ្ណ​៖       

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម (Co.3032KH/2015)
​ទទួលខុសត្រូវ​មានកំណត់​ azithreomycin canadian pharmacy.
​ក្រសួង​ការងារ​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវ​(៣៧៤)
​ផ្គត់ផ្គង់​ការងារ​ក្នុង និង​ក្រៅប្រទេស​

Next law essay help uk. Web Site dissertation writing help service uk.


Categories

Contact Us